ESMA - European Single Electronic Format

XBRLreports geeft ook binnen ESEF betekenis aan SBR om 1x in te richten en vervolgens jaarlijks enkel de verschillen bij te werken. Zelfs bij de eerste start kunnen wij ondersteuning bieden zodat u meteen een vliegende start kunt maken om XBRL tags toe te voegen aan uw financiële informatie. Zo simpel kan XBRL zijn!

Wat is ESEF, waarom en wanneer

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle Europese uitgevende instellingen hun volledige jaarlijkse financieel verslag uitsluitend in XHTML rapporteren volgens de ESEF-standaard (European Single Electronic Format).

Het doel van deze digitale vorm van rapportage is het vergroten van de transparantie, analyse, vergelijkbaarheid en toegankelijkheid.

De door de beursgenoteerde instelling gerapporteerde elementen in primaire financiële overzichten dienen met een XBRL-tag in het XHTML-rapport te worden opgenomen. Deze wijze van rapporteren staat ook bekend als Inline XBRL. Het voordeel is dat met Inline XBRL er voor de mens een leesbaar jaarverslag beschikbaar is, maar dat getagde informatie geautomatiseerd kan worden verwerkt.

 

Wat wordt er verwacht van een instelling

Bij het opstellen van een ESEF-rapportage moet de instelling uit de door ESMA (European Securities and Markets Authority) beschikbaar gestelde taxonomie de benodigde elementen (ten behoeve van de XBRL-tags) selecteren. Is een specifiek element niet aanwezig dan dient de instelling deze zelf te definiëren.

Met de geselecteerde en zelf gedefinieerde elementen moet een instelling zijn eigen taxonomie maken. Zowel het Inline XBRL-document als de taxonomie moeten worden verstrekt aan de toezichthouder.

 

De ESEF Creator van XBRLreports

De ESEF Creator van XBRLreports ondersteunt een instelling in het gehele proces.

Het opstellen van Inline XBRL-document, het taggen van de juiste informatie tot het opstellen van de taxonomie.

Dit allemaal in de vertrouwde omgeving van Excel. Voor de creatieve inbreng kan uw publisher het Inline XBRL-document aan uw verdere wensen aanpassen.

Neem contact met ons op om tijdig klaar te zijn voor ESEF!

 

 

 

 

 

 

 

0

Je winkelwagen