XBRLreports gratis downloaden (en rapportagemodellen voor Excel)

Eventuele tarieven zijn vermeld exclusief BTW

In onze onderstaande “webwinkel” kunt u altijd gratis de meest recente versie van XBRLreports gratis downloaden. Controleer dus regelmatig of u met de laatste versie werkt. Indien het de eerste keer is dat u XBRLreports installeert op uw werkstation kunt u deze direct installeren. U dient uiteraard wel te beschikken over een recente versie van Microsoft Excel. Voor de daadwerkelijke communicatie van rapportages dient u ook de module XBRLreports Communication Manager te downloaden en te installeren. Vergeet tot slot vooral niet om ook de gewenste rapportages te downloaden en te installeren.

Voor aanvullende ondersteuning verwijzen wij u naar de online handleiding van XBRLreports

Indien u XBRLreports reeds had geïnstalleerd en nu een nieuwe versie wilt installeren dient u de volgende stappen te doorlopen (stap 2 en 4 zijn enkel van belang indien u al daadwerkelijk instances heeft verstuurd):

1. Ingelezen rapporten veiligstellen door deze te exporteren naar cabinets
2. Indien u al instances verstuurd heeft de XBRLCommunicatie.accdb veiligstellen en opsturen naar onze helpdesk
3. De bestaande versie van XBRLreports deïnstalleren en vervolgens de nieuwe versie installeren
4. Indien u al instances verstuurd heeft het bestand XBRLCommunicatie.accdb dat u van ons retour ontvangt terug plaatsen
5. De aangemaakte cabinets uit stap 1 opnieuw importeren en u bent klaar met de update

Let op! In een aantal situaties kan het zijn dat een aanvullend Microsoft Office component nog ontbreekt in uw installatie. Met de link Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable kunt u deze downloaden. Ook indien u XBRLreports al heeft geïnstalleerd dient u nadrukkelijk de richtlijnen te volgen zoals vastgelegd in de handleiding. Maak in ieder geval van te voren een back-up van uw gegevens alvorens de update te installeren.

Informatie voorafgaand aan het downloaden van XBRLreports

XBRLreports gratis downloaden > Proeflicentie!

U kunt XBRLreports gratis downloaden en gebruiken zonder te beschikken over een licentie. U beschikt dan automatisch over een proeflicentie. Een proeflicentie is beperkt tot het gebruik van 20 taxonomie elementen met als doel om ervaring op te doen in het opstellen van rapportages. Het is niet mogelijk om met een proeflicentie direct rapportages aan te bieden aan uitvragende partijen.

Definitieve licentie

Een definitieve licentie van XBRLreports kan aangevraagd worden vanuit de software zelf. U wordt dan naar een online registratiepagina verwezen waarop u de inhoud van uw licentie kunt bepalen en uw bedrijfs- en betaalinformatie kunt achterlaten. De online registratiepagina kan tevens worden gebruikt om uw licentie in te richten voor het gebruik op meerdere werkstations.

Templates

Om het starten met XBRLreports voor u te vereenvoudigen hebben wij al een aantal Excel werkbladen voor u samengesteld waarmee u XBRL instances kunt aanmaken. Deze werkbladen zijn uitsluitend geschikt voor gebruik van XBRLreports met een aangevraagde licentie.

Wij wensen u veel plezier toe bij het gebruiken van XBRLreports.

Download van Rapportages (cabinet bestanden)

0

Your Cart